O NAS

Zarząd FMD

Zarząd Forum Młodych Dyplomatów jest głównym organem wykonawczym Stowarzyszenia, zajmującym się przede wszystkim realizacją jego celów i zadań oraz kierowaniem bieżącą merytoryczną, finansową i techniczną pracą. Zarząd FMD tworzy programy i projekty Stowarzyszenia; organizuje i prowadzi działalność gospodarczą, tzn. ustala budżet i zarządza majątkiem Stowarzyszenia; wprowadza w życie uchwały i postanowienia Walnego Zebrania Członków FMD; koordynuje prace Przedstawicielstw Regionalnych FMD; podejmuje wszelkie decyzje dotyczące członkostwa w Stowarzyszeniu, a także sprawuje funkcje reprezentacyjne Stowarzyszenia. Całoroczna działalność Zarządu FMD podlega kontroli, która ma miejsce na dorocznym Walnym Zebraniu Członków FMD, gdzie przedstawiane są raporty podsumowujące jego prace (sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia). Kadencja Zarządu FMD wynosi 12 miesięcy.

o nas

Zarząd Forum Młodych Dyplomatów

Poprzednie zarządy

 

Zarząd 2022-2023

Przewodniczący: Tomasz Obremski

Wiceprzewodniczący: Bartosz Mościcki

Wiceprzewodniczący: Wawrzyniec Muszyński-Sulima

Sekretarz generalny: Łukasz Bejma

Skarbniczka: Marharyta Blyzniuk

Rzeczniczka prasowa: Alicja Nowak

Wiceprzewodnicząca: Julia Rolińska (do czerwca 2023)

 

Zarząd 2021-2022

Przewodnicząca: Anna Lanina

Wiceprzewodnicząca: Anna Pyrek

Wiceprzewodnicząca: Patrycja Gąsiorek

Sekretarz generalny: Kacper Kociumbas

Skarbnik: Tomasz Obremski

Rzecznik prasowy: Bartosz Konopelski

 

Zarząd 2021-2022

Przewodnicząca: Weronika Knowska

Wiceprzewodniczący: Stanisław Apriłaszwili

Wiceprzewodniczący: Jan Pabisiak

Sekretarz generalna: Domicela Kucharska

Skarbniczka: Martyna Bąk

Rzeczniczka prasowa: Nino Lordkipanidze

Rzeczniczka prasowa: Klaudia Durma (do czerwca 2021)