PRZEDSTAWICIELSTWA REGIONALNE

Toruń

Page Image

Przedstawicielstwo Regionalne w Toruniu zostało powołane wiosną 2021 roku. Jest to drugie najmłodsze przedstawicielstwo w FMD. Działalność Torunia opiera się głównie na działaniach wewnętrznych i regionalnych. Spośród wewnętrznych działań i inicjatyw można wymienić chociażby Kluby Dyskusyjne dla nowych członków, czy liczne integracje na żywo. PR w Toruniu koordynuje i prowadzi od samego początku podcast „Rubieże Świata”, który jest kontynuacją wewnętrznego podcastu i formy zbierania informacji dla wszystkich członków z Torunia.

PR Toruń

O nas:

Nasza działalność opiera się także na koordynacji i wspierania Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego i Międzynarodowego Kongresu Afrykańskiego, na których członkowie PR w Toruniu biorą czynny udział w panelach wygłaszając referaty naukowe i pracując w formie wolontariuszy co roku. Jesteśmy także jednym z najbardziej zintegrowanych przedstawicielstw w FMD i nasza przyjacielska i luźna atmosfera przyciąga wiele chętnych osób.

About
PR Toruń

Władze