PRZEDSTAWICIELSTWA REGIONALNE

Kraków

Page Image

Przedstawicielstwo Regionalnie w Krakowie stanowi dumne drugie co do wielkości ogniwo w ramach Forum Młodych Dyplomatów. Dzięki rozbudowanej strukturze organizacji, każdy z nas ma szansę czynnie rozwijać swoje zainteresowania i pasje wokół poszczególnych zagadnień polityki oraz zjawisk międzynarodowych. Członkowie Krakowskiego Przedstawicielstwa Regionalnego osiągają to poprzez aktywny udział w grupach regionalnych i językowych, jak również uczestnicząc w konferencjach, wyjazdach i działalności wolontariackiej. Co więcej, nasze Przedstawicielstwo buduje coraz bliższą współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, współorganizując różnorodne wydarzenia, takie jak Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji.

O nas

PR Kraków

Jednym z wyjątkowych elementów wyróżniających Krakowskie Przedstawicielstwo Regionalne spośród innych przedstawicielstw jest Krakowski Klub Dyskusyjny. To cykl regularnych spotkań, które odbywają się przez cały rok, skupiając się na aktualnej sytuacji na świecie. Oprócz tej flagowej inicjatywy, nasze przedstawicielstwo podejmuje także kroki w celu zwiększenia naszej aktywności. Organizujemy wizyty w ambasadach, konsulatach i placówkach kulturalnych.

About
PR Kraków

Władze