PRZEDSTAWICIELSTWA REGIONALNE

Wrocław

Page Image

Przedstawicielstwo Regionalne Forum Młodych Dyplomatów we Wrocławiu rozpoczęło swoją działalność wiosną 2015 r. Jest to prężnie działający oddział Stowarzyszenia, który obecnie liczy ponad 20 członków. Zarówno aktywni członkowie jak i alumni wywodzący się z Wrocławia odnoszą sukcesy naukowe oraz zawodowe na wielu płaszczyznach – w dyplomacji, administracji publicznej, strukturach unijnych, dumnie reprezentują stowarzyszenie na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Wrocławski oddział FMD współpracuje regularnie z lokalnymi podmiotami, m.in. z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu czy Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Regularnie organizujemy wyjścia do placówek dyplomatycznych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska – odbyliśmy wizytę studyjną w Konsulacie Generalnym Niemiec jak również Konsulacie Honorowym Austrii. PR Wrocław jest również otwarte na współpracę z innymi organizacjami młodzieżowymi z Wrocławia i okolic. Blisko współpracujemy z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia, Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz uniwersyteckich kół naukowych, takich jak “Projekt Europa”, czy “Klub Debat Oksfordzkich”.

O NAS

PR Wrocław

Nasi członkowie mają możliwość udziału w wielu lokalnych i ogólnopolskich wydarzeniach. W kwietniu 2023 r. Władze Przedstawicielstwa Regionalnego we Wrocławiu reprezentowały stowarzyszenie podczas Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia, której motyw przewodni odnosił się do roli młodych osób w dyplomacji. Byliśmy też obecni na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu, tworząc fundamenty pod owocną współpracę na kolejne lata. Organizujemy również liczne integracje i kluby dyskusyjne, bo nadrzędnym celem naszego PR jest stworzenie atmosfery, w której możliwym będzie swobodna wymiana myśli i nawiązanie długotrwałych przyjaźni. Przedstawicielstwo Regionalne Forum Młodych Dyplomatów we Wrocławiu zaprasza w swoje progi! Dołącz do nas!

About
PR Wrocław

Władze