o nas

Grupy językowe

Znajomość języków obcych jest podstawą zawodu dyplomaty. Dlatego właśnie grupy językowe FMD zrzeszają członków Stowarzyszenia, którzy chcą razem rozwijać swoje umiejętności językowe. W ramach spotkań grup organizowane są kluby dyskusyjne, zajęcia tematyczne i wspólne czytania bądź oglądania materiałów w językach obcych, czy też klasyczne zajęcia ze słownictwa czy gramatyki. Często za jedną Grupę odpowiada kilku koordynatorów, aby móc zaoferować zajęcia na różnych poziomach zaawansowania. Grupy Językowe pozwalają na rozwój umiejętności w przyjaznej, sprzyjającej nauce atmosferze.

Grupy Językowe

Koordynatorki i Koordynatorzy