PRZEDSTAWICIELSTWA REGIONALNE

Poznań

Page Image

Przedstawicielstwo Regionalne z Poznania jest jednym z najbardziej wyrazistych i aktywnych przedstawicielstw, nowi członkowie mają tu łatwy start nie tylko ze względu na stosunkowo spójną, liczącą niewiele ponad 20 osób grupę, ale także dużą reprezentację poznańskich przedstawicieli w grupach regionalnych i językowych w Forum, nierzadko w roli przewodniczących danych grup. Spośród wielu wydarzeń, jakie przewinęły się przez to przedstawicielstwo w ostatnich latach wyróżnić można np.: organizację Konferencji z okazji 95 rocznicy urodzin prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, serię wydarzeń z ambasadorem Andrzejem Byrtem, a także aktywny udział przy organizacji corocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji, głównej inicjatywy Forum Młodych Dyplomatów.

O NAS

Dotychczas współpracowaliśmy między innymi z:

W stolicy Wielkopolski Forum Młodych Dyplomatów prężnie współpracuje z lokalnymi ośrodkami: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, a także Instytutem Zachodnim. Członkowie przedstawicielstwa to przede wszystkim studenci i absolwenci prestiżowych poznańskich uczelni. Wśród nich są osoby, które już teraz realizują się w instytucjach międzynarodowych oraz polskiej służbie zagranicznej.

About
PR Poznań

Władze