PRZEDSTAWICIELSTWA REGIONALNE

Warszawa

Page Image

Przedstawicielstwo Regionalne FMD w Warszawie chętnie podejmuje współpracę z placówkami dyplomatycznymi, uczelniami wyższymi, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, przedstawicielami mediów, organizacjami studenckimi i innymi podmiotami tego typu, z terenu województwa mazowieckiego i Miasta Stołecznego Warszawy. Ze swej strony jesteśmy gotowi podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem i entuzjazmem, skonsultować badania, wypowiedzieć się na dany temat w mediach lub zapewnić pomoc przy realizacji interesujących programów i projektów, z dziedziny polityki zagranicznej, dyplomacji oraz polityki lokalnej w Warszawie.

 

Nie należy zapominać, że członkowie i członkinie Forum nie tylko zdobywają wiedzę i doświadczenie, ale też się nimi dzielą. Dlatego w ramach cyklu ”Młodzi Ambasadorzy” członkowie przedstawicielstwa warszawskiego dzielą się wiedzą o poszczególnych regionach świata, stawiając się w roli dyplomatów reprezentujących dany kraj i grupę interesu. Działalność Forum jest nakierowana zarówno na członków i członkinie, jak i kierowana jest na zewnątrz, do osób zainteresowanych. Najlepszym tego dowodem są pozostają kluby dyskusyjne – organizowane w języku angielskim, choć nie tylko – które stanowią doskonałą okazję by w szerszym gronie wymienić się opiniami, prognozami i wiedzą.

O NAS

Dotychczas współpracowaliśmy między innymi z:

Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW, Samorządem Studentów UW, Kołem Euroatlantyckim UW, Kolem Młodych Dyplomatów UW, Studium Europy Wschodniej UW, Kołem Naukowym Studium Europy Wschodniej UW, Instytutem Stosunków Międzynarodowych SGH, Studenckim Kołem Naukowym Stosunków ze Wschodem SGH, Kołem Naukowym Polskiej Służby Zagranicznej UW, Kolem Naukowym Młodych Dyplomatów UW, Jagiellońskim Centrum Badań nad Rynkami Wschodzącymi, Warsztatami Analiz Socjologicznych, Polską Fundacją im. Roberta Schumana, RODM i Collegium Civitas. W naszym Przedstawicielstwie każdy kandydat i kandydatka znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce. Serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku oraz brania udziału w naszych wydarzeniach!

W naszym Przedstawicielstwie każdy kandydat i kandydatka znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce. Serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku oraz brania udziału w naszych wydarzeniach!

About
PR Warszawa

Władze