About us

Language groups

Page Image

Znajomość języków obcych jest podstawą zawodu dyplomaty. Dlatego właśnie grupy językowe FMD zrzeszają członków Stowarzyszenia, którzy chcą razem rozwijać swoje umiejętności językowe. W ramach spotkań grup organizowane są kluby dyskusyjne, zajęcia tematyczne i wspólne czytania bądź oglądania materiałów w językach obcych, czy też klasyczne zajęcia ze słownictwa czy gramatyki. Grupy Językowe pozwalają na rozwój umiejętności w przyjaznej, sprzyjającej nauce atmosferze.

awesome people

Meet the team