the  villa overlooks dramatic mountainous scenery

Kryzys w Ekwadorze – walka z gangami narkotyków

Ekwador przeżywa wewnętrzny kryzys o bezprecedensowych rozmiarach, gdzie stawką jest sama egzystencja państwa. Demokracja ekwadorska stoi w obliczu sytuacji wyjątkowej, spowodowanej kryzysem bezpieczeństwa, który istnieje od 2021 roku. W...

the  villa overlooks dramatic mountainous scenery

Sytuacja Środków Masowego Przekazu w Federacji Rosyjskiej

Państwo, a mówiąc ściślej panujący w nim reżim polityczny określa cel i ramy działania systemy medialnego. System medialny jest to „zbiór układów strukturalnych i finansowych, limitowanych przez specyficzne, prawne...

the  villa overlooks dramatic mountainous scenery

Postawa Unii Europejskiej wobec wojny Hamas – Izrael

07.10.2023 to dzień, który rozbudził konflikt na Bliskim Wschodzie na nowo. Wojna Hamas-Izrael wywarła olbrzymi wpływ na zainteresowanie opinii światowej oraz innych aktorów na arenie międzynarodowej. Z jednej strony...

the  villa overlooks dramatic mountainous scenery

Oaza utracona: irańsko-afgański konflikt o wodę

Na granicy Iranu oraz Afganistanu już od 150 lat tli się nierozwiązany konflikt polityczny, sięgający swoimi  korzeniami czasów kolonialnych. Wraz z postępującymi zmianami klimatu oraz degradacją środowiska  naturalnego coraz...