Wydrukuj tę stronę

Przedstawicielstwo regionalne - Wrocław

Władze PR FMD we Wrocławiu 

Jolanta Pietrasik - Przewodnicząca PR FMD w Wrocławiu ()

Natalia Cielas - Członkini Władz PR FMD w Wrocławiu ()

Natalia Góraleczko - Członkini Władz PR FMD w Wrocławiu ()

 

O PRZEDSTAWICIELSTWIE REGIONALNYM FMD WE WROCŁAWIU: 

Przedstawicielstwo Regionalne FMD we Wrocławiu działa od 2015 roku, ale bez wahania można nazwać je jednym z najszybciej rozwijających się przedstawicielstw. Obecnie na jego pokładzie znajduje się ponad 20 pełnych pasji i zaangażowania osób. Nasi członkowie charakteryzują się wielką różnorodnością zainteresowań, od polityki poprzez meandry wiedzy historycznej, stosunków międzynarodowych skończywszy na kulturze i tematyce mniejszości narodowych jak i znajomości religii świata. Nasi członkowie są studentami i absolwentami przeróżnych kierunków studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, np. dyplomacja europejska, stosunki międzynarodowe, ekonomia, prawo, bezpieczeństwo międzynarodowe czy filologii tj. germańskiej, rosyjskiej, ale także na Uniwersytecie Ekonomicznym np. międzynarodowe stosunki gospodarcze.


Nasz zespół charakteryzuje się przede wszystkim wielką aktywnością członków, zarówno stałych jak i tymczasowych, w funkcjonowanie naszego przedstawicielstwa wrocławskiego. Naszym motto jest " jeden za wszystkich - wszyscy za jednego ". Jako zespół potrafimy komunikować się w co najmniej 10 językach obcych, m.in. angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim czy arabskim. Obecnie staramy się nawiązywać współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Kołami Naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego, które są powiązane z nami tematycznie.


Poniżej przedstawiamy kluczowe projekty FMD PR WROCŁAW, które zostały zrealizowane, albo są w trakcie realizacji. Wszystkie szczegółowe informacje na temat programów i projektów Stowarzyszenia można odszukać w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej www.diplomacy.pl . Zachęcamy także do kontaktu mailowego z członkami naszych Władz. Bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości!FMD PR WROCŁAW składa się z podstawowych fundamentów organizacyjnych:

*SPOTKANIA Z EKSPERTAMI - stawiamy sobie za cel, żeby kilka razy w miesiącu (co najmniej 2) zapraszać do naszego grona ludzi z pasją i doświadczeniem, którzy w danej dziedzinie mogą nas wesprzeć merytorycznie, rozwiać nasze wątpliwości czy pobudzić do głębszej refleksji i żywej dyskusji.
Możemy poszczycić się, że odwiedzili nas tacy eksperci jak:
-prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz - wybitny specjalista stosunków polsko- niemieckich w XX wieku , mniejszości polsko- niemieckiej
-prof. dr hab. Ireneusz Karolewski - badacz m.in. integracji europejskiej, Niemiec i Polski w kontekście UE
-dr hab. Magdalena Tabernacka - ekspert od tematyki mediacji i negocjacji
-dr Helena Giebień - badacz Studiów Wschodnich
-dr Alicja Sielska - specjalista od tematyki praw kobiet, rynku pracy i teorii ekonomii
-dr Stefania Skowron - Markowska - autorytet w świecie Chin
-dr Bartosz Smolik - biegły w obszarze polityki w kosmosie
-dr Karol Chwedczuk Szulc - ekspert problematyki stosunków polsko - niemiecko - żydowskich
-mgr Dagna Dzidowska - praktyk i teoretyk mediacji rodzinnych, gospodarczych i karnych
-mgr Jagoda Włoch - obecnie doktorantka specjalizująca się w tematyce migracji politycznych

 * CYKLICZNE SPOTKANIA TEMATYCZNE - wychodzimy z założenia, że aby być w danej dziedzinie ekspertem należy cyklicznie do niej powracać i poddawać refleksji daną tematykę by ją właściwie rozumieć. Udało nam się zrealizować następujące projekty:
-spotkania tematyczne pt. "Zarządzanie migracjami we współczesnym świecie"
- projekt "Get to know the Ukraine" - w trwającym ponad pół roku projekcie udział wzięło wielu znanych ekspertów z dziedziny państwa ukraińskiego - jego specyfiki, historii, kultury, społeczeństwa czy religii, m.in. Aleksey Ivankin czy Kateryna Ianishevska
W najbliższym czasie planujemy rozpocząć cykle dotyczące tematyki mediacji i Bliskiego Wschodu.
*SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE - byliśmy organizatorami Trilateral Youth Forum 2016.
TYF 2016 we Wrocławiu gościł młodych ludzi z Polski, Rosji i Niemiec. Na forum przez tydzień były poruszane różnorodne kwestie dotyczące stosunków międzynarodowych i kulturowych. Na forum umożliwiona była dyskusja i wymiana poglądów na interesujące młodych ludzi- dyplomatów tematy, dodatkowo można było szlifować języki w gronie obcokrajowców.


*KLUBY DYSKUSYJNE - kluby są fundamentalnym elementem każdego miesiąca działalności FMD PR WROCŁAW, gdzie poruszane są najważniejsze bieżące kwestie polityczne, sytuacji międzynarodowej, które nas w danej chwili jako młodych dyplomatów frapują


* SZKOLENIA - są doskonałym sposobem na sprawdzenie się w roli specjalisty, przygotowując odpowiedni materiał i przyswajając go słuchaczom, m.in. szkolenia obejmujące obszar protokoły dyplomatycznego


*SPOTKANIA W KONSULATACH- mając, co prawda ograniczoną możliwość odwiedzania konsulatów ( ze względu na ich ograniczoną liczbę) staramy się nawiązywać współpracę z konsulatami, m.in. odwiedziliśmy Konsulat Generalny Republiki Niemiec oraz Konsulat Honorowy Luksemburga


*PROGRAM MENTORINGOWY- stawiamy na rozwój każdego naszego członka, dlatego nie chcemy zostawiać bez opieki merytorycznej nowych członków tymczasowych, dlatego wdrażamy bardzo aktywnie program mentoringowy, w którym mentorzy (członkowie stali z doświadczeniem) pokazują możliwości rozwoju i obszary działalności FMD PR WROCŁAW nowym członkom


*SPOTKANIA INTEGRACYJNE- spotykamy się wspólnie w ramach integracji raz w miesiącu oraz przy okazji różnych uroczystości, np. mikołajkowo.

 


WSPÓŁPRACA:
Przedstawicielstwo Regionalne FMD we Wrocławiu chętnie podejmuje współpracę z placówkami dyplomatycznymi, uczelniami wyższymi, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, organizacjami studenckimi i innymi podmiotami tego typu, z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego. Ze swej strony jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc, a także fachową wiedzę w zakresie realizacji interesujących programów i projektów, z dziedziny polityki zagranicznej, dyplomacji oraz polityki lokalnej we Wrocławiu.

Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z:
Uniwersytet Wrocławski Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta, Uniwersytet Wrocławski Instytut Konfucjusza, Konsulat Generalny Republiki Niemiec, Konsulat Honorowy Luksemburga, Studenckie Koło Naukowe "Patriam Salutis" Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego,...