Wydrukuj tę stronę

Przedstawicielstwo Regionalne - Warszawa

Władze PR FMD w Warszawie:

Klaudia Durma - Przewodnicząca PR FMD w Warszawie ()

Stanisław Apriłaszwili - Członek Władz PR FMD w Warszawie ()

Anna Utrata - Członkini Władz PR FMD w Warszawie ()

O PRZEDSTAWICIELSTWIE REGIONALNYM FMD W WARSZAWIE:

Przedstawicielstwo Regionalne w Warszawie jest największym przedstawicielstwem Forum Młodych Dyplomatów w Polsce i liczy obecnie 44 członków stałych oraz 31 członków tymczasowych (stan na styczeń 2020 r.).

PR Warszawa od początku swojej działalności korzystało z licznych możliwości współpracy z ambasadami i organizacjami, które oferowała korzystna lokalizacja. Efektem tego był między innymi projekt "Inspiracje kawowe", w ramach którego członkowie Forum mieli okazję przyjrzeć się pracy dyplomatów oraz naukowców. Podobne spotkania eksperckie odbywają się także w ramach innych projektów, a integralną częścią działalności w Forum stała się organizacja konferencji i debat eksperckich, poruszających tematy związane z najważniejszymi wydarzeniami z zakresu polityki międzynarodowej.

Nie należy zapominać, że członkowie i członkinie Forum nie tylko zdobywają wiedzę i doświadczenie, ale też się nimi dzielą. Dlatego w ramach cyklu "Młodzi Ambasadorzy"  członkowie przedstawicielstwa warszawskiego dzielą się wiedzą o poszczególnych regionach świata, stawiając się w roli dyplomatów reprezentujących dany kraj i grupę interesu. Działalność Forum jest nakierowana zarówno na członków i członkinie, jak i kierowana jest na zewnątrz, do osób zainteresowanych. Najlepszym tego dowodem są pozostają kluby dyskusyjne - organizowane w języku angielskim, choć nie tylko - które stanowią doskonałą okazję by w szerszym gronie wymienić się opiniami, prognozami i wiedzą.

Przedstawicielstwo Regionalne FMD w Warszawie chętnie podejmuje współpracę z placówkami dyplomatycznymi, uczelniami wyższymi, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, przedstawicielami mediów, organizacjami studenckimi i innymi podmiotami tego typu, z terenu województwa mazowieckiego i Miasta Stołecznego Warszawy. Ze swej strony jesteśmy gotowi podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem i entuzjazmem, skonsultować badania, wypowiedzieć się na dany temat w mediach lub zapewnić pomoc przy realizacji interesujących programów i projektów, z dziedziny polityki zagranicznej, dyplomacji oraz polityki lokalnej w Warszawie.

Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z:

Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW, Samorządem Studentów UW, Kołem Euroatlantyckim UW, Kołem Młodych Dyplomatów UW, Studium Europy Wschodniej UW, Kołem Naukowym Studium Europy Wschodniej UW, Instytutem Stosunków Międzynarodowych SGH, Studenckim Kołem Naukowym Stosunków ze Wschodem SGH, Kołem Naukowym Polskiej Służby Zagranicznej UW, Kołem Naukowym Młodych Dyplomatów UW, Jagiellońskim Centrum Badań nad Rynkami Wschodzącymi, Warsztatami Analiz Socjologicznych, Polską Fundacją im. Roberta Schumana, RODM i Collegium Civitas.

W naszym Przedstawicielstwie każdy kandydat i kandydatka znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce. Serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku oraz brania udziału w naszych wydarzeniach!