Wydrukuj tę stronę
21 luty 2019

FMD Trójmiasto: Gender mainstreaming w UE

21 lutego 2019 roku FMD Trójmiasto brało udział w kolejnym spotkaniu z  Panią dr. Barbarą Kijewską, wykładowcą w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Gdańskim, aktywnie działającą na rzecz równouprawnienia i aktywizacji obywatelskiej, w szczególności kobiet. W czasie spotkania dyskutowano na temat różnic w płacach, problemów ekonomicznych i równościowych - nie tylko względem płci, ale także pochodzenia, miejsca zamieszkania i majętności. Poruszone zostały również  trudne tematy przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej zarówno wobec kobiet, jak i mężczyzn oraz dyskryminacji społecznej. Podczas spotkania członkowie wyciągnęli ważne wnioski, że wszyscy mamy prawo do równego traktowania i powinniśmy o to walczyć, a także reagować na przemoc i wszelkie przejawy dyskryminacji  wzajemnie się w tym wspierając. 

***