Wydrukuj tę stronę

Przedstawicielstwo regionalne - Trójmiasto

Władze PR FMD w Trójmieście:

Domicela Kucharska - Przewodnicząca PR FMD w Trójmieście ()

Dawid Urban - Członek Władz PR FMD w Trójmieście ()

Małgorzata Lewandowska  - Członkini Władz PR FMD w Trójmieście ()

 

O PRZEDSTAWICIELSTWIE REGIONALNYM FMD W TRÓJMIEŚCIE: 

Przedstawicielstwo FMD w Trójmieście funkcjonuje już ponad 10 lat. PR Trójmiasto w trakcie swojej działalności przyczyniło się do organizacji wielu wydarzeń. Została również nawiązana współpraca z lokalnymi konsulatami oraz organizacjami.

Jednym z wieloletnich projektów Forum Młodych Dyplomatów w Trójmieście są Inspiracje Kawowe. W danego typu wydarzeniach brali udział członkowie Forum oraz inne osoby zainteresowane. Ostatnie spotkania odbyły się z Konsulem Honorowym Królestwa Wielkiej Brytanii, w Konsulacie Generalnym Niemiec, a także w Konsulacie Ukraińskim. W ramach tego projektu odbyło się również spotkanie z Ambasadorem Peru. Członkowie FMD pomagali również przy organizacji spotkań na Trójmiejskich uczelniach m. in. Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i gen. Stanisławem Koziejem.

FMD Trójmiasto kontynuuje tradycyjne spotkania Klubów Dyskusyjnych, które odbywają się w językach polskim oraz angielskim. Podczas danego wydarzenia uczestnicy dyskutują o bieżących wydarzeniach na arenie międzynarodowej, ważnych aspektach społeczno - prawnych i gospodarczych. Na takich spotkaniach omówiono tematy związane z sytuacją polityczną w Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Unii Europejskiej.

Członkowie FMD w Trójmieście są zaangażowani w ogólnopolskie i międzynarodowe projekty, takie jak wyjazdy studyjne, konferencje, Model United Nations oraz obserwacjach wyborów w kraju i za granicą. Pomagali też przy organizacji Tygodnia Niemieckiego organizowanego przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

Warto zaznaczyć, że Forum w Trójmieście ma daleko idące plany dotyczące organizacji wydarzeń  i warsztatów o tematyce społeczno-kulturowej, tak samo jak i dyplomatyczno-gospodarczej. Cały czas rozwijając współpracę z nowymi podmiotami dyplomatycznymi, samorządowymi, społecznymi i akademickimi.

 

Aktualni Partnerzy PR Trójmiasto

LOGO ELSA

logotyp WiMBP(1) 1

Galeria