Wydrukuj tę stronę

Przedstawicielstwo regionalne - Lublin

Władze PR FMD w Lublinie:

Emilia Brzęk - Przewodnicząca PR FMD w Lublinie ()

Patryk Matysiuk - Członek Władz ()

 

 

 

O PRZEDSTAWICIELSTWIE REGIONALNYM FMD W LUBLINIE:

 

Przedstawicielstwo Regionalne FMD w Lublinie powstało w styczniu 2007 roku. Spotkania Członków FMD na których poruszane są tematy dotyczące obszarów polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa, roli i znaczenia organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie odbywają się regularnie. Najważniejsze inicjatywy;

Jako reprezentanci Forum Młodych Dyplomatów wzięliśmy dotychczas aktywny udział w następujących inicjatywach:
 
- Polski Kongres Przedsiębiorczości
- Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest
- Wojewódzkie Forum Cyfryzacji
- Targi VEGE FRUIT EXPO 
- Konsultacje społeczne dotyczące rynku pracy
- Lublin Model United Nations 2016
- I I Kongresu Młodych Hispanistów
 
Jako reprezentanci FMD w Lublinie aktywnie włączamy się w dyskusję dotyczącą przyszłości naszego regionu, pragniemy odpowiedzialnie partycypować w życiu publicznym kreując nasze zaangażowanie w oparciu o takie wartości jak wysoki standard debaty publicznej, kultura i szacunek.
 
Przedstawicielstwo Regionalne FMD w Lublinie chętnie podejmuje współpracę z placówkami dyplomatycznymi, uczelniami wyższymi, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, organizacjami studenckimi i innymi podmiotami tego typu, z terenu województw lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Ze swej strony jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc, a także fachową wiedzę w zakresie realizacji interesujących programów i projektów, z dziedziny polityki zagranicznej, dyplomacji oraz polityki lokalnej w Lublinie.
 
Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z:
Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kołem Latynoamerykanistów UMCS, Kołem Stosunków Międzynarodowych UMCS, Kołem Sympatyków Dalekiego Wschodu UMCS, Kołem Rusycystów UMCS, Studenckim Kołem Prawników UMCS, Kołem Naukowym Anglistów KUL, Uniwersytecką Poradnią Prawną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Samorządem Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Lubelskim Klubem Biznesu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!