Wydrukuj tę stronę
15 październik 2018

Powakacyjne spotkanie FMD Lublin

15 października członkowie lubelskiego stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów spotkali się po przerwie wakacyjnej, aby wspólnie omówić najważniejsze wydarzenia sceny politycznej z okresu lipiec-wrzesień 2018 r. 
 
Spotkanie odbyło się w formie otwartej, przy kawie, tak aby każdy zainteresowany rekrutacją do przedstawicielstwa poznał atmosferę FMD.