Wydrukuj tę stronę
15 maj 2019

FMD Kraków: spotkanie "Przywitaj się z konsulem!"

Dnia 15. maja 2019 r. odbyło się spotkanie z panem Januszem Kahlem - konsulem honorowym Danii, Finlandii i Islandii, organizowane przez członkinie Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów, Paulinę Aleksander i Natalię Ptasińską. Pan Janusz Kahl jest jedną z nielicznych osób na świecie, która pełni obowiązki konsula honorowego jednocześnie dla więcej niż jednego państwa. Obecnie jest on konsulem honorowym Danii, Islandii oraz Finlandii, a w przeszłości również Szwecji. Od lat zajmuje się również kierownictwem Centrum Nauki i Biznesu Nordic House, trudniącym się rozwijaniem współpracy między krajami nordyckimi i południowymi regionami Polski.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać specyfikę pracy w dyplomacji. Mowa była między innymi o uprawnieniach i obowiązkach konsularnych oraz o różnicach w funkcji konsula zawodowego i konsula honorowego.

Poruszone zostały kwestie związane z migracją, wspólną europejską walutą oraz nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wiele dowiedzieliśmy się też o trzech państwach, których konsulem jest pan Janusz Kahl. Mowa była o różnicach i podobieństwach między tymi państwami, o ich sytuacji gospodarczej i politycznej, a także o tradycjach, czy zwyczajach. Wysłuchaliśmy również wielu barwnych historii związanych z działalnością pana konsula, i z jego podróżami.

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań naszemu gościowi. Zainteresowanie budziły szczególnie kwestie związane z bieżącymi stosunkami Danii, Finlandii i Islandii z Polską, a także problemy obecnie dyskutowane w Europie, takie jak między innymi budowa gazociągu Nord Stream II.

Spotkanie było znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, a także wyjątkową szansą, by zajrzeć za kulisy światowej dyplomacji. Ponadto wydarzenie stanowiło dogodną sposobność do promocji Forum Młodych Dyplomatów wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie dziękujemy panu konsulowi za uczestnictwo w spotkaniu i mamy nadzieję na dalszą współpracę w niedalekiej przyszłości.

Przygotowała: Anna Justyna Rybicka

***

Galeria