Wydrukuj tę stronę
25 kwiecień 2019

FMD Kraków: debata "Wojna handlowa USA-Chiny"

Dnia 25.04. br., odbyło się spotkanie pt. Wojna handlowa USA-Chiny, organizowane przez nasze Stowarzyszenie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Gośćmi spotkania byli: dr Marcin Grabowski (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Adrian Brona (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ), dr Stanisław Górka (Instytut Europeistyki UJ), Patryk Szostak (Instytut Wolności) oraz dr Rohit Wanchoo (St Stephen's College, Delhi University, profesor wizytujący w Zakładzie Języków i Kultur Indii i Azji Pld. IO UJ). Spotkanie poprowadziły członkinie Stowarzyszenia FMD: Sara Faściszewska i Laura Żeleźniak.

Na początku spotkania zaprezentował się dr Marcin Grabowski, który wprowadził słuchaczy w tematykę debaty. Zwrócił on uwagę na to, iż Chiny są dla Stanów Zjednoczonych największym partnerem handlowym - są głównym źródłem importu, a także zajmują 3. miejsce w amerykańskim eksporcie (zaraz po Kanadzie i Meksyku). W relacjach handlowych, USA posługują się 3 sekcjami: sekcją 201 Trade Act (1974), która zapewnia użycie czasowych środków ochronnych; sekcją 232 Trade Expansion Act (1962), umożliwiającą użycie restrykcji w przypadku, gdy produkt jest importowany w takich ilościach, że zagraża bezpieczeństwu narodowemu hegemona; a także sekcją 301 Trade Act (1974), która obejmuje kwestie niezgodności z umowami handlowymi.

Drugą częścią spotkania była debata, podczas której omówiono takie kwestie jak: przyczyny wojny handlowej i jej wpływ na bilateralne stosunki pomiędzy ww. państwami i na ich relacje z innymi partnerami gospodarczymi, a także, jaki wizerunek Stanów Zjednoczonych i Chin kreują media państw trzecich w odniesieniu do wojny handlowej i wzajemnych powiązań gospodarczych.

Podczas debaty Pan Adrian Brona zwrócił uwagę m.in. na fakt, iż obecna wojna handlowa nie wynika z podejścia prezydenta Donalda Trumpa do Państwa Środka, lecz z ogólnej zmiany mentalności Amerykanów co do relacji z Chinami. Wypowiedź tą uzupełnił dr Stanisław Górka, który dodał, iż wojna ta przedstawiania jest jako wojna wyłącznie z Chinami, jednak w zapowiedziach Donalda Trumpa dotyczyła także innych państw, w tym m.in. Rosji, czy Indii. W aspekcie odbioru wojny handlowej poprzez państwa trzecie omówione zostały takie państwa jak: Federacja Rosyjska, Niemcy, Japonia, Indie, a także poruszono relacje USA i Chin z Unią Europejską. Goście zgodnie stwierdzili, iż na moment obecny to Stany Zjednoczone stanowią dla większości tych państw ważniejszego partnera handlowego. Nie do końca jest tak z Federacją Rosyjską, dla której ważnym sojusznikiem, nie tylko gospodarczym, ale i politycznym, są właśnie Chiny. Rosja jako państwo antyzachodnie i antyamerykańskie zdecydowanie kreuje pozytywny wizerunek swojego sąsiada.

Na koniec sami prelegenci skorzystali z obecności dr. Rohita Wanchoo i zapytali naszego Gościa z Indii o obecnie trwające tam wybory, dzięki czemu słuchacze mieli możliwość uzyskania informacji „z pierwszej ręki” o aktualnej sytuacji w tym państwie.

Przygotowała: Paulina Aleksander

***

Galeria