Wydrukuj tę stronę

Przedstawicielstwo regionalne - Katowice

Władze PR FMD w Katowicach:

Dorota Siemieńska - Przewodnicząca PR FMD w Katowicach ()

Przemysław Matuszczak - Członek Władz PR w Katowicach ()

Zuzanna Sielska - Członek Władz PR w Katowicach ()

 

O PRZEDSTAWICIELSTWIE REGIONALNYM FMD W KATOWICACH : 


Przedstawicielstwo Forum Młodych Dyplomatów w Katowicach powstało listopadzie 2015 roku, co sprawia, że jest najmłodszym przedstawicielstwem FMD. Nie zmienia to jednak faktu, iż ma ono swoim koncie kilka zorganizowanych wydarzeń jak np. : szkolenia z zakresu savoir-vivre oraz wiedzy o winie ( kwiecień 2016) prowadzone przez członków oraz alumnów FMD pracujących administracji publicznej, spotkanie z konsulem honorowym Bangladeszu  (maj 2016), w czasie którego dyskutowano o sytuacji polityczno-gospodarczej w tym kraju, a także jego polityce zagranicznej, kluby dyskusyjne nt. przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej czy stosunków Iran- USA po zawarciu porozumienia nuklearnego ( wiosna 2016). Ponadto dzięki współpracy przedstawicielstwa w Katowicach z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości Forum Młodych Dyplomatów było organizacją partnerską Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2016 roku, dzięki czemu członkowie FMD mieli okazję uczestniczyć w tej konferencji. Natomiast ostatnim projektem zrealizowanym przez FMD Katowice jest spotkanie koordynatorki grupy regionalnej – Ameryka Północna- Moniki De Silvy z młodzieżą uczęszczającą do III L.O. im. Adama Mickiewicza w Katowicach na temat sytuacji politycznej w USA po zwycięstwie Donalda Trumpa, jego posunięć w polityce zagranicznej oraz przyczyn jego zwycięstwa.