Wydrukuj tę stronę
05 grudzień 2018

Konferencja w Poczdamie w ramach Projektu ,,Europejskie Dekady"

W dniach 3-5 grudnia w niemieckim mieście Poczdam miała miejsce kolejna odsłona projektu "Europejskie Dekady", przybliżającego uczestnikom najnowszą historię Starego Kontynentu oraz stanowiącego świetną platformę dla wymiany doświadczeń i współpracy między uczestnikami i uczestniczkami z różnych państw. Jednym z organizatorów projektu jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Polską delegację w Poczdamie stanowili członkowie Forum Młodych Dyplomatów: Małgorzata Cichal, Weronika Knowska, Eugeniusz Kuzniecow, Anna Elżbieta Małecka oraz Sarian Jarosz, którzy dołączyli do przedstawicieli partnerskich organizacji z Grecji, Hiszpanii, Serbii, Bułgarii oraz gospodarzy spotkania - Niemiec. Spotkanie w Niemczech zostało poświęcone tematowi rewolucji demokratycznych 1989 roku w Europie Środkowej i Wschodniej oraz upadkowi muru berlińskiego.


Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor organizacji BBAG e.V. oraz niemiecki koordynator projektu Kilian Kindelberger. Zapoznał on uczestników z działalnością swojej organizacji, przypomniał główne założenia projektu "Europejskie Dekady" i zaprezentował program spotkania. Po tym wstępie reprezentanci każdego z partnerów mieli czas na przedstawienie się. Tytułem wprowadzenia w tematykę konferencji gospodarze pokazali uczestnikom krótki film obrazujący kalendarium przemian w Niemczech w 1989 roku. Następnie uczestnicy przystąpili do tworzenia plakatów przedstawiających życie w ich państwach w latach 80. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była kolacja restauracji hotelowej, gdzie uczestnicy mogli się bliżej poznać i podyskutować w nieco mniej formalnej atmosferze.


Główna część konferencji miała miejsce 4 grudnia. We wtorkowy poranek uczestnicy pojechali do centrum kultury Freiland by rozpocząć drugi dzień projektu. Na miejscu czekali na nich uczniowie ostatniej klasy poczdamskiego liceum. Po krótkim wstępie dokonanym przez gospodarzy licealiści na podstawie zdjęć dokonali portretu społeczeństwa niemieckiego z 1989 roku. Następnie organizatorzy podzielili uczestników spotkania na sześć mieszanych naraodowo grup. Po krótkim zapoznaniu grupy wzięły udział w grze terenowej. Z pomocą aplikacji odwiedziliśmy ważne miejsca w Poczdamie poznając historię miasta i ich mieszkańców. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, pozwalające lepiej poznać realia życia w NRD przed upadkiem muru berlińskiego. Po powrocie do centrum kultury i przerwie na lunch, uczestnicy mieli okazję zaprezentować innym grupom miejsca, które odwiedzili i wymienić się doświadczeniami z gry terenowej. Następnie przedstawiciele poszczególnych państw dokonali prezentacji realiów życia w swoich państwach w latach 80-tych, posiłkując się zrobionymi dzień wcześniej plakatami. Usłyszeliśmy zatem np. relację z życia w Jugosławii Miloševića, demonstracji mniejszości tureckiej w Bułgarii, a także dowiedzieliśmy jaka moda panowała w Grecji w latach 80 oraz do czego tańczyli Hiszpanie w 1989 roku. Wszystkie grupy dokonały zgrabnej prezentacji tematu, choć każda kładła nacisk na nieco inne elementy (sytuację polityczną, gospodarkę lub kulturę). Delegacja polska zaprezentowała Rzeczpospolitą lat 80, kładąc nacisk zarówno na przemiany polityczne jak i kulturę. Dokonaliśmy również prezentacji sylwetek słynnych polek i Polaków Dekady Solidarności.
Po tak intensywnym dniu organizatorzy przewidzieli dla uczestników czas wolny, w trakcie którego odwiedziliśmy jarmark bożonarodzeniowy w Poczdamie. Po udanym spacerze uczestnicy projektu spotkali się na wspólnej kolacji.

Ostatniego dnia spotkania po wypełnieniu formalności związanych z ewaluacją, uczestnicy pojechali pociągiem do Berlina, gdzie odwiedzili Tränenpalast (Pałac Łez), czyli dawny dworzec graniczny pomiędzy NRD a RFN. Obecnie mieści się w nim wystawa poświęcona realiom życia i przemieszczaniu się mieszkańców Berlina przed upadkiem muru oraz drodze Niemiec ku ostatecznemu zjednoczeniu w 1990 roku. Jest to bardzo ciekawa wystawa, doskonale pokazująca lata 80 w Niemczech. Po zakończeniu uczestnicy udali się na uroczysty obiad stanowiący zwieńczenie niemieckiej części projektu „Europejskie Dekady”.


Trzy dni konferencji upłynęły błyskawicznie i naprawdę żal było opuszczać piękny Poczdam. Kolejna, ostatnia już odsłona projektu będzie miała miejsce już w marcu w Madrycie.

Galeria