Wydrukuj tę stronę

Europejskie Dekady

ED1

Od początku 2018 r. Forum Młodych Dyplomatów regularnie współpracuje z Polską Fundacją im. Roberta Schumana jako lokalna grupa projektu European Decades.

European Decades (EdUcade) to projekt współfinansowany z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Europe for Citizens. Zrzesza obywateli z takich państw jak. Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Serbia -  po to, aby wymienić doświadczenia dotyczące wspólnych dla Europy wydarzeń historycznych. Podejmowany dialog ma na celu wzmocnienie świadomości uczestników, popularyzowanie wiedzy o historii powszechnej, a także promowanie idei pokojowego rozwiązywania konfliktów zarówno na poziomie lokalnym jak i ponadnarodowym.

Do projektu zaproszeni zostali młodzi liderzy, autorytety społeczne oraz  organizacje pozarządowe z pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej i jednego państwa kandydującego. Uczestnicy odwiedzają się nawzajem, aby za każdym razem omawiać inny temat dotyczący wydarzeń z ubiegłego wieku. Wzajemne odwiedziny poprzedzają spotkania grup lokalnych podczas których wypracowywana jest narodowa perspektywa do podejmowanego zagadnienia.

Zgodnie z agendą Forum Młodych Dyplomatów do marca 2019 r. realizuje następujące zagadnienia:

-  Rok 1917.  Rewolucje społeczno- polityczne i upadek imperiów – sto lat później ( Bułgaria  Veliko Tarnovo)

-  Początek II Wojny Światowej 1938/1939 (Serbia, Belgrad)

-  Rok 1968. Protesty i ruchy obywatelskie (Polska, Warszawa)

-  Rok 1957. Traktat Rzymski i początek Wspólnoty Europejskiej ( Grecja, Serres)

-  Rok 1989. Rewolucje demokratyczne w Europie Centralnej i Wschodniej. Upadek muru berlińskiego ( Niemcy, Poczdam)

- Rok 2004. 15 lat od poszerzenia Unii Europejskiej o Europę Centralną i Wschodnią (Hiszpania, Madryd)

Więcej informacji o poszczególnych spotkaniach na stronie: http://www.europeandecades.eu/

ED