Wydrukuj tę stronę

Poradnia Prawna dla Cudzoziemców FMD

WSPÓŁPRAWNI - PORADNIA PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW FMD

 

grupa prawna fmd logo

 

O PROGRAMIE:

"WspółPRAWNI - Poradnia Prawna dla Cudzoziemców FMD" to program Stowarzyszenia, który funkcjonował od czerwca 2005 roku do połowy 2010 roku. Miał on na celu edukację obywatelską oraz świadczenie nieodpłatnych porad prawnych dla cudzoziemców przebywających lub planujących swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym szczególnie uchodźców oraz członków mniejszości narodowych), w zakresie wszelkich dziedzin prawa oraz dla obywateli polskich, w zakresie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto program zakładał monitoring polskiego, europejskiego i światowego ustawodawstwa; organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wydawanie publikacji (analiz, ekspertyz, komentarzy, itp.) na temat ustawodawstwa oraz ogólnego funkcjonowania cudzoziemców w naszym kraju. Działania te były realizowane za pomocą kilku typów narzędzi: formularza on-line i dwujęzycznej strony internetowej (www.prawo.diplomacy.pl; www.law.diplomacy.pl); zgłoszeń telefonicznych, zgłoszeń poprzez faks oraz Biura "Poradni Prawnej dla Cudzoziemców FMD" w Warszawie. "Poradnia Prawna dla Cudzoziemców FMD" udzieliła blisko 500 porad prawnych, a około 70% beneficjentów stanowili obywatele Białorusi, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

 

GRUPA PRAWNA FMD:

"Poradnia Prawna dla Cudzoziemców FMD" opierała swoją działalność na zaangażowaniu Członków FMD i wolontariuszy - studentów i absolwentów kierunku Prawa, którzy wyróżniali się szczególną wiedzą nt. polskich i europejskich przepisów prawa związanych z pobytem i funkcjonowaniem cudzoziemców oraz wiązali swoją przyszłą karierę z zawodem prawnika.

 

KOORDYNATOR/KA:

W przeszłości funkcję Koordynatora/ki FMD ds. WspółPRAWNYCH - Poradni Prawnej dla Cudzoziemców FMD pełnili Joanna Bronowicka, Jan Śmigiel, Michał Koralewski, Michał Nasierowski, Wojciech Dzięgiel.

 

HISTORIA:

Największymi sukcesami Grupy Prawnej FMD, poza samą działalnością "Poradni Prawnej dla Cudzoziemców FMD" były:

- projekt pt. "Aktywność – integracja - tożsamość. Cudzoziemiec i Członek mniejszości narodowej w Polsce", sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP, zakładający organizację cyklu konferencji i warsztatów w sześciu miastach Polski: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu, na temat zakładania poradni prawnych oraz promocji „Dnia Praw Cudzoziemca",
- współpraca z portalem internetowym Expats-in-Poland.com (2006-2007 r.),
- udział w V Ogólnopolskich Dniach Praktyk Prawniczych w Toruniu (16-17 marca 2010 r.).

 

PARTNERZY:

Grupa Prawna FMD chętnie podejmowała współpracę z placówkami dyplomatycznymi, uczelniami wyższymi, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, kancelariami prawniczymi, przedsiębiorcami, organizacjami studenckimi i innymi podmiotami tego typu, z terenu całej Polski i zagranicy. Listę podmiotów, z którymi m.in. współpracowaliśmy można znaleźć w zakładce Partnerzy.