Wydrukuj tę stronę

Młodzi Obserwatorzy Wyborów

Forum młodych dyplomatów, w ramach realizacji swoich celów statutowych, prowadzi obserwacje wyborcze, stojąc na straży wartości demokratycznych w Polsce i na świecie. W ramach Misji obserwacji wyborczych byliśmy zarówno w dojrzałych demokracjach - takich jak Norwegia - jak i w państwach, które na prawdziwą demokrację jeszcze czekają.

Sednem programu "Młodzi obserwatorzy wyborów" jest edukacja w zakresie kontroli i oceny procesów wyborczych oraz możliwości i ograniczeń związanych z monitoringiem wyborów, a także upowszechnianie wiedzy na temat pracy obserwatorów lokalnych i międzynarodowych.

 

Program zwraca uwagę w kierunku zainteresowania sprawami publicznymi oraz daje doskonałą możliwość na zwiększenie partycypacji społecznej. Dotychczas członkowie FMD Obserwowali wybory m.in. w Estonii, Kenii, na Słowacji, czy na Białorusi. Byliśmy także jedyną Polską organizacją zaangażowaną w obserwację wyborów w Polsce w charakterze obserwatorów międzynarodowych.