Wydrukuj tę stronę

Akademia Młodych Dyplomatów

W ramach współpracy Forum Młodych Dyplomatów i Europejskiej Akademii Dyplomacji, przyznawane są Stypendia dla najabrdziej zaangażowanych Członków FMD, pozwalające na udział w Akademii Młodych Dyplomatów.

200 uczestników

Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem dyplomatycznym dla młodych światowych liderów, przygotowującym przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duchu odpowiedzialności za otaczający świat. Adresowany do studentów starszych roczników oraz absolwentów, program oferuje m. in. ponad 70 godzin zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową, wizyty studyjne oraz sesję studyjną poza Warszawą. Od 2004 roku program ukończyło ponad 2800 uczestników z 60 krajów. Ponad 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.

Profil uczestnika AMD

By zapewnić najwyższy poziom uczestników, kierownictwo EAD przygotowało, w konsultacji z Radą Ambasadorów, stałymi wykładowcami oraz Klubem Alumnów, profil idealnego kadydata. Profil ten jest oparty na wartościach Europejskiej Akademii Dyplomacji i zawiera:

Otwartość na świat: uczestnicy AMD zdają sobie sprawę z wyzwań stojących przed nimi we współczesnym świecie i potrzeby aktywnego stawiania im czoła. Są aktywni i otwarci na nowe doświadczenia w środowisku międzynarodowym, które zdobywają poprzez wymiany, pracę, staże oraz wolontariaty.

Zaangażowanie społeczne: studenci AMD wnoszą swój aktywny wkład w budowanie i kształtowanie otaczającego ich społeczeństwa. Działają zarówno lokalnie, jak i globalnie, m. in. w sektorach pozarządowych (NGO). Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów skupiają się nie tylko na obowiązkach studenckich i pracowniczych, lecz także na czynnym wspieraniu aktywności społecznych.

Rozwój zawodowy: zarówno w nauce, jak i w życiu zawodowym, kandydaci AMD wyróżniają się odwagą w podejmowaniu trudnych wyzwań, będąc świadomymi swoich mocnych i słabych stron. W instytucjach i ośrodkach akademickich, z którymi są związani, wykazują chęć do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji.

Spełnienie warunków powyższego profilu jest podstawą wyboru Stypendystów. Idealny uczestnik to osoba charakteryzująca się aktywnością i zaangażowaniem w każdym z tych obszarów. Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów muszą być zmotywowani do świadomego i odważnego dążenia do rozwijania umiejętności przydatnych w ich przyszłości.

Sypendia przyznanawane są przez Zarząd FMD, na podstawie zgłoszeń kandydatów w ramach rekrutacji ogłaszanej raz w roku i są przeznaczone wyłącznie dla Członków FMD.