Wydrukuj tę stronę

Zarząd FMD

Zarząd FORUM MŁODYCH DYPLOMATÓW jest głównym organem wykonawczym Stowarzyszenia, zajmującym się przede wszystkim realizacją jego celów i zadań oraz kierowaniem bieżącą merytoryczną, finansową i techniczną pracą. Zarząd FMD tworzy programy i projekty Stowarzyszenia; organizuje i prowadzi działalność gospodarczą, tzn. ustala budżet i zarządza majątkiem Stowarzyszenia; wprowadza w życie uchwały i postanowienia Walnego Zebrania Członków FMD; koordynuje prace Przedstawicielstw Regionalnych FMD; podejmuje wszelkie decyzje dotyczące członkostwa w Stowarzyszeniu, a także sprawuje funkcje reprezentacyjne Stowarzyszenia. Całoroczna działalność Zarządu FMD podlega kontroli, która ma miejsce na dorocznym Walnym Zebraniu Członków FMD, gdzie przedstawiane są raporty podsumowujące jego prace (sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia). Kadencja Zarządu FMD wynosi 12 miesięcy.

 

Skład Zarządu FMD w latach 2020-2021

Weronika Knowska - Przewodnicząca,

Stanisław Apriłaszwili - Wiceprzewodniczący,

Jan Pabisiak - Wiceprzewodniczący,

Domicela Kucharska - Sekretarz Generalny,

Martyna Bąk - Skarbnik,

Klaudia Durma - Rzecznik Prasowy.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2019-2020

Weronika Knowska - Przewodnicząca,

Jarosław Walkowicz - Wiceprzewodniczący,

Jan Pabisiak - Wiceprzewodniczący,

Margarita Zilińska - Sekretarz Generalny,

Maciej Łazor - Skarbnik,

Aleksandra Paluch - Rzecznik Prasowy.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2018-2019

Aleksandra Skupińska - Przewodnicząca,

Ewelina Tęcza - Wiceprzewodnicząca,

Piotr Ruman * - Wiceprzewodniczący,

Jolanta Pietrasik ** - Wiceprzewodnicząca

Eugeniusz Kuznicow - Sekretarz Generalny,

Zuzanna Sielska *- Skarbnik/Członek Zarządu,

Anna Małecka ** - Skarbnik/Członek Zarządu

Agata Rydzewska - Rzecznik Prasowy.

* - do czerwca 2019 r.

** - od czerwca 2019 r.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2017-2018

Joanna Grabowska - Przewodnicząca,

Sylwia Zysek - Wiceprzewodnicząca,

Maciej Giers - Wiceprzewodniczący,

Marta Rybińska - Sekretarz Generalny,

Joanna Śnieg - Skarbnik/Członek Zarządu,

Kinga Sroka - Rzecznik Prasowy.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2016-2017

Karolina Wanda Olszowska - Przewodnicząca,

Martin Wycisk - Wiceprzewodniczący,

Borys Klejnota - Wiceprzewodniczący,

Camilla Pustułka - Skarbnik/Członek Zarządu,

Anna Dąbrowa - Sekretarz Generalny,

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2015-2016

Sylwia Ławrynowicz - Przewodnicząca,

Maciej Gieparda - Wiceprzewodniczący,

Martyna Wanat** - Wiceprzewodnicząca,

Krzysztof Kirdzik* - Sekretarz Generalny,

Karolina Olszowska** - Sekretarz Generalny,

Camilla Pustułka - Skarbnik,

Martyna Wanat* - Rzecznik Prasowy 

** - Rzecznik Prasowa

* - do maja 2016 r.
** - od maja 2016 r.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2014-2015

Karol Bijoś - Przewodniczący,

Natalia Kubik - Wiceprzewodnicząca,

Leszek Pochroń-Frankowski - Wiceprzewodniczący,

Katarzyna Rudzka - Sekretarz Generalny,

Anna Grzesiek - Skarbnik/Członek Zarządu,

Paweł Jacewicz - Rzecznik Prasowy.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2013-2014

Jarosław Galuba - Przewodniczący,

Michał Papke - Wiceprzewdniczący,

Katarzyna Rudzka - Sekretarz Generalny,

Arutr Wieczorek - Skarbnik/Członek Zarządu,

Artur Okonowicz - Członek Zarządu,

Joanna Wilga- Dominek - Członek Zarządu.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2012-2013

Monika Śnietka - Przewodnicząca,

Maciej Wapiński - Wiceprzewodniczący,

Artur Okonowicz - Sekretarz Generalny,

Artur Wieczorek - Skarbnik / Członek Zarządu,

Tomasz Kłosowicz - Członek Zarządu,

Marcin Kacperek* - Rzecznik Prasowy / Członek Zarządu,

Monika Kaźmierczak** - Rzecznik Prasowa / Członkini Zarządu.

* - od maja 2013 r.
** - do maja 2013 r.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2010-2012

Sonia Boczek - Przewodnicząca,

Tomasz Kłosowicz - Wiceprzewodniczący,

Mateusz Białas - Sekretarz Generalny,

Ewa Andruszkiewicz - Skarbnik / Członkini Zarządu,

Remigiusz Lesiuk - Rzecznik Prasowy / Członek Zarządu,

Żanna Grabianowska* - Członkini Zarządu.

* - do listopada 2011 r.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2009-2010

Michał Skrzek - Przewodniczący,

Mateusz Pawlak - Wiceprzewodniczący,

Michał Cisowski - Sekretarz Generalny,

Żanna Grabianowska - Skarbnik / Członkini Zarządu,

Remigiusz Lesiuk - Rzecznik Prasowy / Członek Zarządu.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2008-2009

Paula Marcinkowska - Przewodnicząca,

Mateusz Pawlak - Wiceprzewodniczący,

Krzysztof Dominek - Sekretarz Generalny,

Michał Cisowski - Członek Zarządu,

Radosław Małachowski - Członek Zarządu,

Jan Śmigiel* - Członek Zarządu.

* - do lipca 2009 r.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2006 -2008

Katarzyna Pisarska - Przewodnicząca,

Bartosz Komasa - Wiceprzewodniczący,

Małgorzata Jakubowska - Sekretarz Generalna,

Anna Kałembasiak - Członkini Zarządu,

Marcin Sęk - Członek Zarządu.

 

 

Skład Zarządu FMD w latach 2003-2006

Zbigniew Pisarski / Katarzyna Pisarska - Przewodniczący/a,

Izabela Milewska - Wiceprzewodnicząca,

Daniel Prędkopowicz - Wiceprzewodniczący,

Wojciech Zajdel - Sekretarz Generalny,

Adam Jarczyński - Członek Zarządu.