Wydrukuj tę stronę

Sąd koleżeński

Sąd Koleżeński FMD pełni funkcje rozjemcze i mediacyjne, rozpatruje sprawy dyscyplinarne, takie jak np. odwołania Członków FMD od decyzji Zarządu FMD o ich wykluczeniu ze Stowarzyszenia. Sam Sąd Koleżeński FMD może również wystąpić z wnioskiem do Zarządu FMD o wykluczenie Członka FMD ze Stowarzyszenia. Podobnie jak Zarząd FMD oraz Komisja Rewizyjna FMD ma obowiązek składania corocznych sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków FMD. Kadencja Sądu Koleżeńskiego FMD trwa 24 miesiące. Sąd Koleżeński FMD nie rozpatrywał żadnych spraw w czasie kadencji obecnego i poprzedniego Zarządu FMD.

 

 

Skład Sądu Koleżeńskiego w latach 2018-2020:

Weronika Warzocha - ()

Maciej Gorazdowski - ()

Piotr Łukowicz - ()

 

Skład Sądu Koleżeńskiego w latach 2016- 2018:

Monika de Silva - Przewodnicząca ()

Patrycja Musiał - Sekretarz ()

Aleksandra Skupińska- Członek ()

 

Skład Sądu Koleżeńskiego w latach 2014- 2016:

Aleksandra Golus- Przewodnicząca ()

Andrzej Bieńko- Sekretarz ()

Jarosław Galuba- Członek (

 

Skład Sądu Koleżeńskiego FMD w latach 2012-2014:

Paweł du Vall - Przewodniczący (),

Paulina Styczeń - Sekretarz (),

Remigiusz Lesiuk - Członek ().

---

Skład Sądu Koleżeńskiego FMD w latach 2010-2012:

Karol Kubica - Przewodniczący,

Paulina Styczeń - Sekretarz,

Karolina Smaga - Członkini.

Skład Sądu Koleżeńskiego FMD w latach 2009-2010:

X - Przewodniczący/a,

X- Sekretarz,

X- Członek.

Skład Sądu Koleżeńskiego FMD w latach 2008-2009:

X - Przewodniczący/a,

X- Sekretarz,

X- Członek.

Skład Sądu Koleżeńskiego FMD w latach 2006 -2008:

Michał Nasierowski - Przewodniczący,

Krzysztof Dominek - Sekretarz,

Daniel Drozd - Członek,

Michał Koralewski - Członek,

Dariusz Kryczka - Członek.

Skład Sądu Koleżeńskiego FMD w latach 2003-2006:

Maja Kurzyna - Przewodnicząca,

Michał Nasierowski - Sekretarz,

Michał Krzanowski - Członek.