Wydrukuj tę stronę

Komisja Rewizyjna FMD

Komisja Rewizyjna FMD kontroluje działalność Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej FMD są uprawnieni do żądania od Zarządu FMD przedstawienia wszelkich dokumentów związanych z jego działalnością oraz wnioskowania do Walnego Zebrania Członków FMD o odwołanie Członka Zarządu FMD. Ponadto na żądanie Komisji Rewizyjnej FMD, Skarbnik FMD zobowiązany jest do przekazania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna FMD ma także prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków FMD. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej FMD jest składanie corocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków FMD. Kadencja Komisji Rewizyjnej FMD wynosi 24 miesiące.

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej w latach 2018-2020

Kajetan Pustułka - Przewodniczący (),

Jakub Sawicki ** - Członek (),

Maciej Lipiński - Członek (),

Anna Małecka * - Członkini.

* - do czerwca 2019 r.

** - od czerwca 2019 r.

 

Skład Komisji Rewizyjnej w latach 2016- 2018

Artur Inderike – Przewodniczący (),

Marcel Lesik – Sekretarz (),

Paulina Styczeń – Członek ().

 

Skład Komisji Rewizyjnej w latach 2014- 2016

Paulina Styczeń- Przewodnicząca - (),

Artur Okonowicz- Sekretarz (),

Artur Inderike- Członek ().

 

Skład Komisji Rewizyjnej FMD w latach 2012-2014:

Tomasz Kłosowicz* - Przewodniczący (),

Adam Zahri - Sekretarz (),

Sonia Boczek - Członkini (),

Mateusz Białas** - Członek ().

* - od grudnia 2013 r.
** - do grudnia 2013 r.

---

Skład Komisji Rewizyjnej FMD w latach 2010-2012:

Mateusz Pawlak - Przewodniczący,

Michał Skrzek - Sekretarz,

Robert Tabaszewski - Członek.

 

Skład Komisji Rewizyjnej FMD w latach 2009-2010:

X - Przewodniczący/a,

X - Sekretarz,

X - Członek.

 

Skład Komisji Rewizyjnej FMD w latach 2008-2009:

X- Przewodniczący/a,

X - Sekretarz,

X- Członek.

 

Skład Komisji Rewizyjnej FMD w latach 2006 -2008:

Agnieszka Mueller - Przewodnicząca,

Marcin Berliński - Sekretarz,

Jan Śmigiel- Członek.

 

Skład Komisji Rewizyjnej FMD w latach 2003-2006:

Sven Nilsson - Przewodniczący,

Anna Trzepałko - Sekretarz,

Marcin Wojciechowski - Członek.