Wydrukuj tę stronę

O Stowarzyszeniu

FMD logo2017

Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów (FMD) jest ogólnopolską organizacją pozarządową, gromadzącą młodych ludzi, studentów oraz absolwentów wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy mają sprecyzowane ambicje zawodowe i swoją przyszłość wiążą z pracą w środowisku międzynarodowym.

Większość z blisko 200 Członków FMD to osoby posiadające już doświadczenie w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, pracownicy polskiej administracji publicznej lub instytucji Unii Europejskiej. FMD istnieje od 2002 roku oraz realizuje swoje cele i zadania poprzez Przedstawicielstwa Regionalne FMD w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i we Wrocławiu.

 

Misją FMD jest:

„Kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje działania
zapewnią
silną i stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej".

 

FMD posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), jest członkiem Grupy Zagranica, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja oraz NGO-Network (IVF). FMD uczestniczy także w pracach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

 

 ---

 

logo_opp_kolor.png

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) – organizacja pozarządowa, która nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych, związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego. FMD posiada status OPP od 2005 roku. Więcej informacji: www.pozytek.gov.pl.

 

Przekaż swój 1% podatku dla FMD!

grupa_zagranica.jpg Grupa Zagranica – stowarzyszenie polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji i pomoc humanitarną, czyli tzw. NGDO (Non-Governmental Development Organizations). FMD jest członkiem Grupy Zagranica od 2005 roku.
logo-civil-society-forum.gif Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja – platforma współpracy i koordynacji działań pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Rosji i Unii Europejskiej. FMD jest członkiem FSO UE – Rosja od sierpnia 2011 roku, uczestniczy w pracach III Grupy Roboczej do Spraw Społecznych / Udziału Obywatelskiego oraz Grupy Roboczej do Spraw Edukacji Obywatelskiej. Więcej informacji: www.eu-russia-csf.org.
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego – obywatelski wymiar Partnerstwa Wschodniego, inicjatywy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). FMD uczestniczy w pracach FSO PW od listopada 2011 roku, w ramach IV Grupy Roboczej „Kontakty Między Ludźmi". Więcej informacji: www.eap-csf.eu.