Wydrukuj tę stronę

Dokumenty

Stowarzyszenie, jak każda organizacja pozarządowa w Polsce, jest zobowiązane działać zgodnie z obowiązującym prawem. Poniżej publikujemy Statut FMD oraz wewnętrzne Regulaminy FMD (Regulamin Rekrutacji Członków FMD, Regulamin Członków i Alumnów FMD, Regulamin Opłat Składek Członkowskich FMD, Regulamin Przedstawicielstw Regionalnych FMD).

 

pdf button

Statut FMD

pdf button

Regulamin Opłat Składek Członkowskich FMD

pdf button

Regulamin Przedstawicielstw Regionalnych FMD

 

UWAGA!: Od osób aplikujących do członkostwa w Stowarzyszeniu, wymagana jest znajomość Statutu FMD oraz Regulaminu Rekrutacji Członków FMD.

Stowarzyszenie, jak każda organizacja pozarządowa w Polsce, podlega obowiązkom sprawozdawczym. Ponadto, posiadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) nakłada na Stowarzyszenie dodatkowe obowiązki sprawozdawcze. W związku z tym w czerwcu każdego roku ma miejsce Walne Zebranie Członków FMD, na którym przedstawiane i zatwierdzane są sprawozdania: merytoryczne oraz finansowe podsumowujące prace Stowarzyszenia. Dbając o przejrzystośc działalności Stowarzyszenia, poniżej publikujemy sprawozdania merytoryczne i fnansowe z wszystkich lat jego funkcjonowania.

 

2019

pdf button   Sprawozdanie FMD styczeń - maj 2019

2018

 pdf button

Sprawozdanie FMD styczeń - maj 2018

 pdf button Sprawozdanie  FMD czerwiec - grudzień 2018
 pdf button

 Sprawozdanie finansowe FMD - 2018

2017 

 pdf button

 Sprawozdanie FMD styczeń - maj 2017

 pdf button  Sprawozdanie FMD czerwiec - listopad 2017
 pdf button

  Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2017

 

2016

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2016 (styczeń-maj)

pdf button
Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2016 (czerwiec-grudzień)
pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2016

pdf button

Bilans FMD - 2016

pdf button

Rachunek Zysków i Strat FMD - 2016

2015

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2015

pdf button Sprawozdanie finansowe FMD - 2015

2014

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2014

pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2014

pdf button

Bilans FMD - 2014

pdf button

Rachunek Zysków i Strat FMD - 2014

                                                

2013:

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2013

pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2013

pdf button

Bilans FMD - 2013

pdf button

Rachunek Zysków i Strat FMD - 2013

2012:

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2012

 pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2012

 pdf button

Bilans FMD - 2012

 pdf button Rachunek Zysków i Strat FMD - 2012

 2011:

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2011

pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2011

pdf button

Bilans FMD - 2011 + Rachunek Zysków i Strat FMD - 2011

 2010:

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2010

pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2010

pdf button

Bilans FMD - 2010

pdf button

Rachunek Zysków i Strat FMD - 2010

 2009:

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2009

pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2009

pdf button

Bilans FMD - 2009

pdf button

Rachunek Zysków i Strat FMD - 2009

 2008:

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2008

pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2008

pdf button

Bilans FMD - 2008

pdf button

Rachunek Zysków i Strat FMD - 2008

 2007:

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2007

pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2007

pdf button

Bilans FMD - 2007

pdf button

Rachunek Zysków i Strat FMD - 2007

 2006:

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2006

pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2006

pdf button

Bilans FMD - 2006

pdf button

Rachunek Zysków i Strat FMD - 2006

 2005:

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2005

pdf button

Wprowadzenie i informacje dodatkowe do Bilansu FMD i Rachunku Zysków i Strat FMD - 2005

pdf button

Bilans FMD - 2005

pdf button

Rachunek Zysków i Strat FMD - 2005

 2002 - 2004:

pdf button

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2002 - 2004

Więcej informacji o obowiązkach sprawozdawczych organizacji pozarządowych ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego): www.pozytek.gov.pl.