Wydrukuj tę stronę

1 procent dla FMD

1% dla FMD

Stowarzyszenie "Forum Młodych Dyplomatów" posiada od 2005 roku status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

 

CZYM SĄ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO?


Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)  – organizacja pozarządowa, która nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych, związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe, aby otrzymać status OPP muszą spełniać liczne wymagania, ale w związku z tym posiadają również pewne przywileje, z których najważniejszym jest możliwość przekazywania na ich rzecz 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.


Więcej informacji:  www.pozytek.gov.pl.

 

Misją FMD jest:

„Kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje działania
zapewnią silną i stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej".

 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu i jego działalności można znaleźć w zakładce O Stowarzyszeniu oraz w zakładkach poszczególnych programów i projektów FMD.JAK MOŻESZ POMÓC?

Aby przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia należy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego wpisać nasz  numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000167532.

Zachęcamy do wsparcia!