Wydrukuj tę stronę
06 czerwiec 2019

Relacja wydarzenia: "Bez granic - otwórz się na problem bezdomności"

6 czerwca 2019 roku w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
miało miejsce spotkanie ,,Bez granic - otwórz się na problem bezdomności”, zorganizowane
za sprawą grupy Inkluzjoniści. Patronat nad nim objęło Forum Młodych Dyplomatów,
Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UPJPII.
Wydarzenie to było podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy grupy nad zagadnieniem
szeroko pojętej bezdomności, jej przyczynami, skutkami oraz możliwością ponownego
włączenia osób dotkniętych tych problemem do społeczeństwa.

Sami Inkluzjoniści to
siódemka studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.
Główną częścią spotkania była rozmowa z zaproszonymi gośćmi, którzy pracują
z osobami bezdomnymi. Byli nimi Łukasz Filek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie, a także wolontariusz z organizacji ,,Zupa” – Michał Bławut.
Łukasz Filek zawodowo zajmuje się m.in. pomocą osobom bezdomnym. Opowiedział on o
tym, jakie są najczęstsze przyczyny popadania ludzi w bezdomność, w jaki sposób miasto
Kraków pomaga osobom w takiej sytuacji, a także przytoczył kilka historii osób, które
faktycznie udało się wyciągnąć z bezdomności i przywrócić do normalnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Michał Bławut z kolei podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z
inicjatywami oddolnymi na rzecz bezdomnych. Przybliżył słuchaczom historię powstania
organizacji ,,Zupa”, która zajmuje się przygotowywaniem posiłków dla bezdomnych w każdą
niedzielę i jak wygląda bycie jej wolontariuszem. Wśród dodatkowych czynności wymienił
też m.in. zbiórki odzieży i bezpłatną pomoc prawną dla osób, które spotkał zły los.
Ponadto, Inkluzjoniści opowiedzieli o swoich własnych przeżyciach związanych z
tematem ich grupy projektowej. Przy pomocy filmów i prezentacji multimedialnej
przedstawili dzień z ,,Zupą na plantach” oraz z Fundacją Nasz Dom, która zapewnia pomoc
osobom bezdomnym, a także ich społecznie aktywizuje. Na sam koniec spotkania odbyła się
seria pytań od słuchaczy.

Autor: Tomasz Andrzej Kita

Oceń ten artykuł
(2 głosów)