Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/97
Wydrukuj tę stronę
21 czerwiec 2016

Jubileusz 25-lecia podpisania Traktatu Dobrosąsiedzkiego: Sukces czy porażka ?

Jak wiemy, rok 2016 jest wyjątkowym czasem zarówno dla strony polskiej jak i niemieckiej. Zupełnie nie tak dawno – dokładnie 17 czerwca 1991 roku – został podpisany Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między RP
a RFN, który zapoczątkował normalizowanie stosunków polsko – niemieckich, ale przede wszystkim zdefiniowania statusu mniejszościowego.

Artykuł 2. Traktatu uwypukla ważność kwestii mniejszościowej w stosunkach bilateralnych, który akceptuje „mniejszości i równorzędne grupy za naturalny pomost między Narodami polskimi i niemieckimi oraz ufają, że te mniejszości i grupy wnoszą cenny wkład do życia ich społeczeństw.”
Artykuł 20. umowy międzynarodowej ukazuje stosowanie wyraźnej asymetrii statusu mniejszościowego. W traktacie nie mówi się o ,, mniejszości polskiej w Niemczej” , a zaledwie o osobach ,,w Republice Federalnej Niemiec, posiadających niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia, albo przyznają się do języka, kultury
lub tradycji polskiej.” W myśl tego artykułu mniejszość polska w RFN nie istnieje. Punkty 2. i 3. artykułu 20. definiują negatywne powinności państw wobec mniejszości narodowych tj. przyzwolenie na tworzenie niezależnych stowarzyszeń, wolne posługiwanie się rodzimym językiem, praktykowaniem własnej wiary czy korzystanie z innych przepisów dla urealniania swoich praw. Obydwa państwa zagwarantowały perspektywiczną możliwość nauczania języka narodowego w szkołach a także szanować kulturę i historię państwa- sąsiada.

Według wielu badaczy zajmującymi się stosunkami polsko- niemieckimi, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy jest przełomowym dokumentem dla tych państw. Jednak do dziś dnia polsko- niemiecki traktat dzieli ekspertów na tych, którzy są wielkimi zwolennikami tych regulacji prawnych, które zapadły pomiędzy obydwoma stronami 25 lat temu. Uważają oni, że postanowienia te z czasem nabierają coraz większej uniwersalności. Natomiast przeciwnicy krytykują te rozwiązania i twierdzą, że obecny stan prawny dyskryminuje Polaków w Niemczech, którzy nie zostali nazwani oficjalnie mniejszością narodową.

Kluczowym elementem, który- nie ulega wątpliwości -należy skrytykować, to brak z polskiej strony jednej organizacji polonijnej, która ,,mówiłaby jednym głosem” i byłaby jednością organizacyjną i reprezentatywną. Rozdrobnienie organizacyjne z polskiej strony i w większości bezpodstawne roszczenia nie kształtują prawidłowego obrazu Polaków w Niemczech. Tutaj należy wrócić do korzeni statusu Polaków w Niemczech, który ukształtowany został poprzez 7 fal migracyjnych. (Zostały one szczegółowo wyjaśnione w literaturze doktora Michała Nowosielskiego). Także różnorodne stanowiska MSZ Polski czy samych Polaków w Niemczech a także instytucji kształtujących ośrodki polonijne nie pomagają właściwie ocenić statusu Polaków w Niemczech.

Czy Polacy w Niemczech słusznie powinni otrzymać status mniejszości narodowej ?

Zachęcam Was, młodzi dyplomaci, do refleksji nad tą problematyką.

Roksana Basty

Galeria

{gallery}97{/gallery}