Wydrukuj tę stronę
10 styczeń 2017

Polska – europejskie Państwo Środka?

20 lutego z inicjatywy Polski odbyło się w Gdańsku pierwsze w historii wspólne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw bałtyckich, nordyckich i Grupy Wyszehradzkiej.

Na zaproszenie Radosława Sikorskiego do Gdańska przybyli szefowie MSZ Słowacji, Czech, Węgier, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Estonii, Łotwy oraz Litwy. Rozmowy dotyczyły głównie problemu pobudzenia wzrostu gospodarczego w Europie poprzez rozwój jednolitego rynku
i rozbudowę infrastruktury energetyczno-transportowej, tematyki Partnerstwa Wschodniego oraz relacji z Rosją, jak również kwestii bezpieczeństwa europejskiego.

W oświadczeniu wydanym po zakończeniu rozmów „ministrowie wyrazili zadowolenie ze spotkania w Gdańsku jako ważnej inicjatywy stwarzającej państwom Europy Północnej i Środkowej możliwość omówienia wspólnego zaangażowania w sprawy europejskie, a także wyrazili zainteresowanie stopniowym zacieśnianiem współpracy regionalnej pomiędzy państwami nordyckimi, bałtyckimi oraz członkami Grupy Wyszehradzkiej”.

Inicjatywę R.Sikorskiego należy ocenić zdecydowanie pozytywnie i traktować jako dobry prognostyk na przyszłość. Spotkanie w Gdańsku może być pierwszym krokiem na drodze do pogłębienia współpracy między północną i południową częścią Europy Środkowo-Wschodniej, co zdecydowanie wzmacnia jej spoistość i pozycję międzynarodową. Co więcej stawia ono Polskę w roli pośrednika pomiędzy oboma tymi wymiarami i wzmacnia wizerunek kraju jako lidera całego regionu.

Źródło: www.msz.gov.pl